Ana Sayfa / Tedavilerimiz / Çene ve Diş Cerrahisi

Çene ve Diş Cerrahisi

Sinüs lifting

Üst çenede implanta uygun olmayan bölgelerde, implant uygulayabilmek için sinüs lifting operasyonu uygulanır. Üst çenede arka bölge(azı dişleri bölgesi) dişlerin çekiminden sonra bu bölgenin uzun süre dişsiz kalması nedeniyle çene kemiğinde hızlı bir kemik kaybı gözlenir, kemik kaybını takiben maksiler sinüslerde de aşağı doğru sarkma gelişir. Bu durumda implant uygulaması için yeterli bir kemik dokusu oluşturmak gerekir. Sinüs lifting operasyonuyla amaç, sarkmış olan sinüsün yükseltilmesi ve yeterli kemik hacmi oluşturmak için kemik tozuyla bu bölgenin greftlenmesidir. Kemik greftleri sadece sinüs lifting işleminde değil farklı bölgelerde yetersiz kemik varlığında, diş çekimiyle aynı seans implant yapılması istenen durumlarda ya da kronik iltihaba sebep olan ve uzun süre ağızda kalarak kemiğin erimesine neden olan dişlerin çekimi esnasında kullanılabilir.

Apikal rezeksiyon

Apikal rezeksiyon, dişin kök ucunun ve etrafındaki enfekte dokuların cerrahi olarak çıkarılması işlemidir. Kanal tedavisi yapılmış fakat iyileşmeyen inatçı vakalarda, ulaşılamayan yan kanallar varlığında, kök ucuna ulaşmaya engel olan tıkalı kanallar ya da kırık alet varlığında enfekte dokular uzaklaştırılama, bu durumda dişi ağızda tutmak için lokal anestezi altında kök ucu ve etraf dokular kesilip çıkarılır. Bu işlemi takiben etkilenen kemik dokusu iyileşir ve dişe ait tüm semptomlar ortadan kalkar.

20 yaş diş çekimi

20 yaş dişleri,ağızda en sonda yer alan büyük azı dişleri olup, ulaşılması ve görülmesi zor olduğundan fırçalanması ve bakımı diğer dişlere oranla daha zor olan dişlerdir. Bu nedenle kolayca çürüyerek ağrıya veya ağız kokusuna yol açmaktadır. Bazen çene kemiğinde yeterli yer bulamayan 20 yaş dişleri, gömülü veya yarı gömülü kalırlar. Ağız ortamına açılmış yarı gömük 20 yaş dişleri ilgili bölgede şişlik,kızarıklık, ağrı, lenf bezlerinde şişliğe, yutkunma güçlüğüne neden olabilirler. Tam gömülü 20 yaş dişleri ise önünde yer alan dişlerde sıkışıklığa hatta çapraşıklığa yol açabilir. Bu nedenle dişlerde çürüğe de sebebiyet verebilirler. Ağızda tüm bu sorunlara yol açan 20 yaş dişlerinin zaman kaybetmeden çekilmelidir.

Çene kistleri

Odontojenik (diş kaynaklı) ya da non-odontojenik (diş kaynaklı olmayan) kistler olarak 2 farklı kist çeşidi ağızda görülebilir. Diş kaynaklı olan kistlerde tedavinin ilk basamağı ilgili dişe kanal tedavisi uygulamasıdır. Sonrasında cerrahi olarak mevcut kist kemik dokusu kaldırılarak temizlenir. İşlem lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Radyografik olarak tesadüfen tespit edilen bazı kistler zaman içinde çok büyük bir hal almış olabilir. Bu durumda kistin temizlenmesi genel anestezi altında gerçekleştirilir.